• s1
 • s2
 • s3
 • s4
 • s5
 • s6
Tuyển dụng
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ như: Khách sạn, nhà hàng, xây dựng, bất động sản... có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công việc...

 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ như: Khách sạn, nhà hàng, xây dựng, bất động sản... có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công việc...