• s1
  • s2
  • s3
  • s4
  • s5
  • s6

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CPTM SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ NHIỆM KỲ 2012 - 2015

02/10/2012

Ngày 25/9/2012, Công đoàn Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2015. 
Đến dự, chỉ đạo Đại hội có ông Ngô Giang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Vĩnh Yên, ông Nguyễn Văn Niên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT cùng đại diện Ban lãnh đạo Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô.

Gần 70 đoàn viên trong toàn cơ sở tham dự Đại hội đã được nghe, thảo luận và thông qua nội dung các văn kiện quan trọng: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015; Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng đã được nghe, tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. Vĩnh Yên, lãnh đạo Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô để đưa vào phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 7 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn TP. Vĩnh Yên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017) gồm 4 đại biểu.              
Gần 70 đoàn viên trong toàn cơ sở tham dự Đại hộiÔng Ngô Giang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Vĩnh Yên phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Ông Ngô Giang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Vĩnh Yên tặng hoa đại hội

Ông Nguyễn Văn Niên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội.Các đại biểu tham gia bầu cử BCH nhiệm kỳ mới.
 Các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ tiếp theo.

                                                                                                Bài: Nguyễn Duy

                                                                                                Ảnh: Việt Quang