• s1
  • s2
  • s3
  • s4
  • s5
  • s6

Hình ảnh các làng nghề truyền thống ở Vĩnh Phúc

06/05/2013

Làng nghề đá Hải Lựu
(huyện Sông Lô)Làng nghề mây tre đan Triệu Đề

(huyện Lập Thạch)Làng nghề rắn Vĩnh Sơn
(huyện Vĩnh Tường)Sản phẩm làng nghề rắn Vĩnh Sơn
(huyện Vĩnh Tường)Làng nghề rèn Lý Nhân
(huyện Vĩnh Tường)Làng nghề mộc Bích Chu
(huyện Vĩnh Tường)Làng nghề gốm Hương Canh
(huyện Bình Xuyên)                                                                                                                                                                Nguồn: vinhphuc,tourism.vn        VQD đăng