• s1
  • s2
  • s3
  • s4
  • s5
  • s6

SÔNG HỒNG THỦ ĐÔ - NAM ĐẦM VẠC

22/05/2014

Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Khách sạn - Nghỉ dưỡng, Ẩm thực, Tổ chức sự kiện, Đầu tư xây dựng, Bất động sản...

Với tầm nhìn chiến lược, Ban lãnh đạo Công ty đã lựa chọn những vị trí có tiềm năng tại các địa phương như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... để đầu tư lâu dài với những dự án phù hợp, đáp ứng được xu thế phát triển và nhu cầu của xã hội hiện tại cũng như trong tương lai.

==> Chi tiết http://namdamvac.vn/